CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโคกไค สพป.ชย.3 สร้างความประทับใจในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ


โรงเรียนบ้านโคกไค อำเภอเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เป็นตัวแทนของเขต ไปสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในเขตภาคอีสาน ในงานศิลปหัตถกรรมนะกเรียนครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ ในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา ติดต่อกันเป็นปีที่ 3และสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง อันดับ7จาก60ทีม ด้วยคะแนน90คะแนนสร้างความประทับใจและนำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน