CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก จ.นครราชสีมาจัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไค


ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก จ.นครราชสีมาจัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไค จัดกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมและของขวัญมากมาย