CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนบ้านวังพง


วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังพง น.ส.จันทร์เพ็ญ  วรรณขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ขนม รางวัล ซุ้มอาหาร จากชุมชน และหน่วยงานภายนอก อำเภอซับใหญ่ สภ.ซับใหญ่ โรงพยาบาลซับใหญ่ กศน.ซับใหญ่  อบต.ซับใหญ่  บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรม  โรงเรียนบ้านวังพง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้