CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านหนองดง นำนักเรียนแข่งขันกีฬาเครือข่าย บ้านตาล-หัวทะเล


    นายประจักษ์ สว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย บ้านตาล - หัวทะเล ระหว่าง วันที่ 17-24 สิงหาคม 2561 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 

1. ชนะเลิศ : วอลเลย์บอลหญิง

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 : วอลเลย์บอลชาย

3.   รองชนะเลิศอันดับ 2 : ตะกร้อหญิง

           โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความสามัคคี และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเครือข่าย เข้าแข่งขันในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดต่อไป