CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย"บึงชวนเกมส์"


นายรักษ์สันติ  มลิทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย"บึงชวนเกมส์" ในระหว่างวันที่  27-31  สิงหาคม  2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา