CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่"


 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรำลึกถึงกวีเอกของโลก โดยมี นางละมัย บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน  ในงานมีการแสดงและการประกวดระบายสีภาพตัวละคร ตอบคำถาม ประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไป