CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันไหว้ครู"


   เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยบง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางละมัย บัวบาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะครู โดยมีพิธีเจิมหนังสือและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งนักเรียนกล่าวคำปฎิญาณตนและนำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุ ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจ นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู การแสดงการรำ ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี