CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562


     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยบง ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี​ ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ทางเครือข่ายส้มป่อยบัวบาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีผู้กำกับ และลูกเสือเนตรนารี จาก ๖ โรงเรียนในเครือข่ายส้มป่อยบัวบาน  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน สร้างความสามัคคีให้เกิดกับลูกเสือเนตรนารี ในกลุ่มเครือข่ายส้มป่อยบัวบานเป็นอย่างดี