CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนสุจริต


คณะกรรมการจาก สพป.ชย3 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี ตามโครงการโรงเรียนสุจริต