CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องใน


          เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยบง นำโดย นางละมัย บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวัดเข้าพรรษา เพื่อถวายแด่วัดบ้านห้วยบงและวัดป่าบ้านห้วยบงโดยมีการจัดตกแต่งรถแห่เทียน และขบวนแห่อย่างสวยงาม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของไทยสืบต่อไป