CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมวันแม่


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีได้ร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง โดยการใส่บาตรอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมวันแม่