CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม


เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม ”กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก” นำโดยนายสุณรงค์ พลลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห คณะครู นักเรียน อสม. และสมาชิกในชุมชน ลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยวิธีการเททรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก