CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย "ทุ่งกระเจียวเกมส์" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


เมื่อวันที่ 15 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห นำโดยนายสุณรงค์ พลลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาเปตอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกรีฑา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา สร้างความสามัคคี ให้แก่นักเรียน