CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


 เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายสุณรงค์ พลลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย