CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เยี่ยมบ้านนักเรียน


ผุู้บริหารเเละคณะครูโรงเรียนบ้านโคกเเสวสำรวจปัญหาเเละเเจกใบงานการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19