CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์


คณะครูนำโดย นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 ส.ค. 63 นักเรียน ชมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับพระบิดา และนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมศึกษาป้ายนิเทศข้อมูลของโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาพักเที่ยงของวันที่ 18-20 ส.ค. 63 และรับฟังการให้ความรู้เสียงตามสายตั้งแต่เวลา 12:00-12:30 น. ที่อาคารโดม