CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คุรุมุทิตา วันอำลาที่าคภูมิ ปี 2563


วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับนางอรุณรัตน์ ประยูรพันธุ์
นายเลิศชาย รัตนกิจธรกุล และนายไสว ประคำนอก โดยทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
โดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวมิทิตาจิตและมอบของที่ระลึก
บรรยายกาสเป็นไปอย่างอบอุ่น ประทับใจ.