CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์


ดร. พงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าสุทธิโกศล ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ