โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม 44400.00
2 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 79000.00
3 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 50400.00
4 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 43000.00
5 2560 DLIT 192560.00
6 2558 ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง 78000.00
7 2557 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65500.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง