โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 43000.00
2 2561 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 36340.00
3 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 491000.00
4 2561 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 15000.00
5 2559 สปช.604/45 (ส้วม) 266900.00
6 2558 อาคารแบบ สปช.202/26 ปูกระเบื้อง โรงอาหาร ทาสี ประตู หน้าต่าง ปูพื้นกระเบื้อง 132000.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง