ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2557 อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน เปลี่ยนประตู ทาสี 462200.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผอ.รร.บ้านไทรงาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง