ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน

1 2562 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา 79000.00
2 2562 แอคทีฟบอร์ดพร้อมโปรเจคเตอร์ Short throw 120000.00
3 2561 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 501100.00
4 2560 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) 3945000.00
5 2560 DLIT 48140.00
6 2559 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 489900.00
7 2559 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา 163100.00
8 2559 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 199700.00

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
Copyright 2022 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3