โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยบง
หมู่ 9 บ้านห้วยบง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030031@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bhb.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-109210

ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง