โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
หมู่ 9 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030013@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://tsw.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-109201

ผู้บริหารโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง