โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
หมู่ 5 บ้านกลอยสามัคคิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
e-mail : 36030077@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bks.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870292

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผอ.รร.บ้านกลอยสามัคคี


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง