โรงเรียนบ้านหนองดง

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหนองดง
หมู่ 7 บ้านหนองดง ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
e-mail : 36030087@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bno.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870288

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองดง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง