โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห

ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
หมู่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030136@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://kkb.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870548

ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุณรงค์ พลลุน
ผอ.รร.บ้านโคกกระเบื้องไห


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง