ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านไทรงาม
หมู่ 7 บ้านไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030148@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bsn.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870162

ผู้บริหารโรงเรียน


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผอ.รร.บ้านไทรงาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง