โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
หมู่ 14 บ้านคลองผักหวาน ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030141@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://kpa.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-109249

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง