ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
หมู่ 2 บ้านหัวสะพาน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030126@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bhp.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 097-3319191

ผู้บริหารโรงเรียน


นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผอ.รร.บ้านหัวสะพานประชาสรรค์

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3