โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
หมู่ 9 บ้านหลังสัน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
e-mail : 360300104@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bls.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-870214

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง