โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
หมู่ 15 บ้านโสกคร้อพัฒนา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030185@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bsk.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-109277

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโสกคร้อ


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง