ประวัติโรงเรียน

ความเดิม นักเรียนในหมู่บ้านไทรงามเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะพานยาว ซึ่งตั้งอยู่ห่างไป 3 กิโลเมตร ต่อมาชาวบ้านได้ขอจัดตั้งโรงเรียนยเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านสะพานยาว โดยชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินซื้อที่ดินจำนวน 22 ไร่ เป็นครั้งเเรกเมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2532

การดำเนินการ ปีการศึกษา 2532-2534 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 

                        ปีการศึกษา 2535 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26

                        ปีการศึกษา 2537 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ป.4

 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้เป็นเอกเทศ มีชื่อว่า"โรงเรียนบ้านไทรงาม" กลุ่มโป่งนก-สะพานหิน สปอ.เทพสถิต สปอ.ชัยภูมิ สปช.

                        ปีการศึกษา 2538 เปิดทำการสอนตั้งเเต่ชั้นอนุบาล - ป.5

                        ปีการศึกษา 2539 เปิดทำการสอนชั้น ป.6 จนถึงปัจจุบัน

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผอ.รร.บ้านไทรงาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง