ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ตั้งอยู่หมู่ที่ 13และหมู่ 9 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีที่ดิน 2 แปลงแปลงที่ 1  อยู่ติดกับวัดโพธิ์ชัยศรีบ้านห้วยแย้มีเนื้อที่ 19 ไร่ 1 เลขที่ กย 423 แปลงที่ 2 คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ 20ไร่เลขที่ 424ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ 2 ชั้น6ห้องเรียน1หลัง อาคารเรียนแบบ สปช.105/26 2 ชั้น 8 ห้องเรียนจำนวน 1หลัง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบกรมสามัญ 312 จำนวน 1หลัง ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆและที่รับประทานอาหารกลางวัน ส้วมจำนวน 4หลัง หลังที่ 1 แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 6 ที่แบบ สปช.601/29 จำนวน 1 หลัง 4 ที่แบบกรมสามัญจำนวน 2 หลัง 4 ที่ บ้านพักครูแบบกรมสามัญจำนวน 3หลัง บ้านพักเรือนแถว 1ชุด 5 คูหา ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ .30 พิเศษ 1ชุด ฝ.33 จำนวน 3ชุด อาคารสำนักงาน 1 หลังสหกรณ์ร้านค้า 1 หลัง อาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 หลัง บ่อเลี้ยงปลา 3 บ่อ สนามกีฬา สนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  ในปีงบประมาณ 2554 ในงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล สร้างถนนคอนกรีต ยาว 200 เมตร หน้าอาคารเรียน รั้ว ในปีงบประมาณ 2555 สร้างและต่อเติมอาคารเรียน แบบ105/26 และ 105/29 โดยทำกันสาดและปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน ต่อเติมอาคารสำนักงาน และต่อเติมส้วม โดยได้งบประมาณแปรญัตติเงิน 879,800 และโรงกรองน้ำกรมทรัพย์ธรณีวิทยา เป็นเงินหนึ่งล้านบาทเศษ

          ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2-3) ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.1-ป.6) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 392 คน เป็นชาย 205 คน เป็นหญิง 19 คน บุคลากร 24 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 14 คน เขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านห้วยแย้หมู่ที่ 1,9,13 บ้านคลองงูเหลือมหมู่ 8 และยังมีหมู่บ้านนอกเขตบริการ  คือ บ้านห้วยยางกลาง บ้านห้วยยางดีและซับหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายอำนาจ ไพรเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โทร 088-5811744


ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้


นโยบายและทิศทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบผลการเรียน
งานวิชาการ
ผลการสอบ RT
ผลการสอบ NT
ผลการสอบ O-NET

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มิติใหม่ติดต่อราชการ
รู้ทุกเรื่องบริการภาครัฐ รู้ใจประชาชน

Social Networkช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.

หางาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

Copyright 2023 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
Website for School v. : 2023.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3