โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100202
รหัส Smis 8 หลัก36030159
รหัส Obec 6 หลัก100202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)อนุบาลเทพสถิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)ANUBANTHEPSATHIT SCHOOL
ที่อยู่หมู่ 1 บ้านวะตะแบก
ตำบลวะตะแบก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-857104
โทรสาร044-857104
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030159@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://att.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ60
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ1

ผู้บริหารโรงเรียน


นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต
นายด้วง บุญเอี่ยม
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต

นางจันธิลา กางสันเทียะ
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง