โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห

ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100214
รหัส Smis 8 หลัก36030136
รหัส Obec 6 หลัก100214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านโคกกระเบื้องไห
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Bankokgabunghai
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห
ตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-870548
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030136@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://kkb.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ82
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ33.6

ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุณรงค์ พลลุน
ผอ.รร.บ้านโคกกระเบื้องไห


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง