ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100230
รหัส Smis 8 หลัก36030148
รหัส Obec 6 หลัก100230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านไทรงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bansaingam
ที่อยู่หมู่ 7 บ้านไทรงาม
ตำบลโป่งนก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-870162
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030148@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bsn.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ66
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ70

ผู้บริหารโรงเรียน


นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผอ.รร.บ้านไทรงาม


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง