โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100232
รหัส Smis 8 หลัก36030141
รหัส Obec 6 หลัก100232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Banpongnokpittaya Sakhabanklongpakwan
ที่อยู่หมู่ 14 บ้านคลองผักหวาน
ตำบลโป่งนก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-109249
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030141@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://kpa.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ60
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ56

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง