ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100236
รหัส Smis 8 หลัก36030126
รหัส Obec 6 หลัก100236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)huasapan
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านหัวสะพาน
ตำบลนายางกลัก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์097-3319191
โทรสาร097-3319191
อีเมล์36030126@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bhp.chaiyaphum3.go.th/
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ52
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ47

ผู้บริหารโรงเรียน


นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผอ.รร.บ้านหัวสะพานประชาสรรค์

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3