ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100269
รหัส Smis 8 หลัก36030115
รหัส Obec 6 หลัก100269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)ชุมชนบ้านห้วยแย้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)chumchonbanhuaiyae
ที่อยู่หมู่ 1 บ้านห้วยแย้
ตำบลห้วยแย้
อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36250
โทรศัพท์088-5811744
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030115chaiyaphun3.go.th
เว็บไซต์ http://chy.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ54
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ32

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
Copyright 2022 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3