โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100726
รหัส Smis 8 หลัก36030185
รหัส Obec 6 หลัก100726
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านโสกคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Bansokkro
ที่อยู่หมู่ 15 บ้านโสกคร้อพัฒนา
ตำบลหนองฉิม
อำเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-109277
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030185@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bsk.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ16
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ10

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโสกคร้อ


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง