โรงเรียนบ้านโกรกกุลา

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100734
รหัส Smis 8 หลัก36030178
รหัส Obec 6 หลัก100734
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านโกรกกุลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Krokkula
ที่อยู่หมู่ 8 บ้านโกรกกุลา
ตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-870116
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030178@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://kol.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ21
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ9

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
ผอ.รร.บ้านโกรกกุลา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง