โรงเรียนบ้านซับใหม่

ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100749
รหัส Smis 8 หลัก36030199
รหัส Obec 6 หลัก100749
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านซับใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)BANSUBMAI
ที่อยู่หมู่ 6 บ้านซับใหม่
ตำบลตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์095-4271176
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030199@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bsu.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ33
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ10

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผอ.รร.บ้านซับใหม่


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง