โรงเรียนบ้านวังพง

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100752
รหัส Smis 8 หลัก36030192
รหัส Obec 6 หลัก100752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านวังพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Ban Wangpong
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านวังพง
ตำบลซับใหญ่
อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์-
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030192@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bwp.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ37
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ5

ผู้บริหารโรงเรียน


นางวิชชุดา ยินดี
ผอ.รร.บ้านวังพง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง