โรงเรียนบ้านโนนเชือก

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านโนนเชือก  อำเภอจัตุรัส

ที่

ชื่อ

ที่มา

ตำแหน่ง

 

 

นายอำนาจ  จรแก้ว

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ประธานกรรมการ

 

 

นายวินัย  บุญชำนาญ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 

 

นายสามิตร  ชัยเพ็ชร์

 

ผู้แทนครู

 

กรรมการ

 

 

นายเสริม  เบียดนอก

 

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

กรรมการ

 

 

นายอาคม  สุขสว่างยิ่ง

 

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

 

กรรมการ

 

 

    นายน้อย  อาภรณ์แก้ว

 

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

 

 

 

พระประสิทธิ์  คุตตธัมโม

 

 

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

 

 

 

 

นายคนอง  ใสแสง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

 

 

 

 

 

นายมานิตย์  พรหมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายทรง สิงห์เผ่น
ผอ.รร.บ้านโนนเชือก


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง