โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยบง

 

รายชื่อคณะกรรมการฯ

ตำแหน่ง

นายสมนึก  ทองจำรูญ

ประธานกรรมการฯ

นายสายยนต์ เทียมรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิทัศน์  ทาสัย

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายนฤมิตร  เทียมรัตน์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ศรีห้วยหว้า                   

ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสมชาย  นิสสัยหาญ

ผู้แทนครู

นางทองสนธิ์ ทองจำรูญ

ผู้แทนผู้ปกครอง

หลวงพ่อทองสุข ทญาพหุโล

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง