โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฉันทนีย์ ชินสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย ศรีจันสา
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา ศิลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษบง ยั่งยืน
ครูอัตราจ้าง

นายสายันต์ ทองจำรูญ
ลูกจ้างประจำ

นายฆ้องชัย วงษ์แดง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง