โรงเรียนบ้านห้วยบง

ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฉันทนีย์ ชินสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย ศรีจันสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษบง ยั่งยืน
ครูอัตราจ้าง

นายสายันต์ ทองจำรูญ
ลูกจ้างประจำ

นายฆ้องชัย วงษ์แดง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านห้วยบง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง