โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมะลิวรรณ สีหามาตย์
ครู

นางวิภา บุตรเงิน
ครู

นายณรงค์ สีหามาตย์
ครู

นายอภิสิทธิ์ โกศิริสัญต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร งามสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายแฉล้ม นาพุดซา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง