โรงเรียนจอมแก้ววิทยา

ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนา
ครู

นายพฤษพล กว้างนอก
ครู

นางสาวปริยา จอกทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุทัยทิพย์ บุตรงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย กองทอง
ครูผู้ช่วย

นายสอาด พักเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.จอมแก้ววิทยา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง