โรงเรียนจอมแก้ววิทยา

ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนา
ครู

นางสายม่าน หนากลาง
ครู

นางปราณี ไชยคำภา
ครู

นายพฤษพล กว้างนอก
ครู

นางสาวขวัญฤทัย กองทอง
ครูผู้ช่วย

นายสอาด พักเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
ผอ.รร.จอมแก้ววิทยา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง