โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศิริกัญญา บุญคำ้
ครู

น.ส.วาริสา แม๊กพิมาย
ครูผู้ช่วย

น.ส.นิภาพร ดามาพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอังคณา ลอยฟู
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายสมยศ หนูน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางวิไลลักษณ์ กลิ่นศรีสุข
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผอ.รร.บ้านกลอยสามัคคี


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง